Kardiologická ambulancia

Vyšetrenie EKG prístrojom

ECHO – ultrazvuk srdca

Ergometrické vyšetrenie

Vyšetrenie EKG a tlakovým holtrom

Odborný lekár: MUDr. Peter Juhás, kardiológ

Kardiologická ambulancia je zazmluvnená Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Union.

Kontakt na ambulanciu: 0905 271 553

 

       

EKG vyšetrenie

EKG je jednoduché, úplne nebolestivé vyšetrenie, ktoré poskytuje prehľad o elektrickej aktivite Vášho srdca.

Každý srdcový sťah je sprevádzaný vznikom slabého elektrického napätia, ktoré sa šíri až na povrch Vášho tela, kde ho možno snímať pomocou elektród, pripevnených na Vašich končatinách a hrudníku. Výsledkom zapísaným na papieri alebo zobrazeným na obrazovke je elektrokardiografická krivka. Tú zhodnotí lekár a posúdi funkciu Vášho srdca.

Ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG)

Ergometria je vyšetrovacia metóda, ktorá nadväzuje na základné EKG vyšetrenie. Umožní nám sledovať prácu Vášho srdca pri záťaži, a tiež reakciu krvného tlaku na záťaž. Bicyklový ergometer je prístroj, ktorý sa skladá z rotopedu a EKG meracieho zariadenia. V priebehu vyšetrení lekár sleduje pocity vyšetrovaného, tepovú frekvenciu, EKG krivku a krvný tlak pri rôznych stupňoch záťaže.

Prístroj sníma Vašu EKG krivku a tepovú frekvenciu pomocou elektród pripevnených na povrch Vášho tela. Rovnako ako u pokojového EKG snímame elektrické potenciály zo srdca a získané informácie EKG prístroj po zosilnení spracováva a zapisuje v podobe krivky na obrazovku a na papier. Na zázname pátrame po zmenách, ktoré na EKG urobenom v pokoji nie sú viditeľné. Skúsený lekár môže pri hodnotení celého vyšetrenia odhaliť skryté ochorenie Vášho srdca a určiť jeho príčinu, najmä ak sa jedná o chorobu vencovitých tepien.

EKG Holter (24-hodinové monitorovanie EKG)

Vyšetrenie Holterovým monitoringom umožňuje sledovať elektrickú aktivitu Vášho srdca kontinuálne po celý deň a noc, najmä teda v priebehu obvyklých denných aktivít.

Je nevyhnutné pre vyhľadávanie nepravidelností srdcovej činnosti (arytmie), aj pre hodnotenie úspešnosti ich liečby, aj pre vyhľadávanie pacientov s ochorením vencovitých tepien (podobne ako ergometrické vyšetrenie). Aj keď počítačový program „prečíta“ EKG záznam, konečné zhodnotenie opäť patrí do rúk lekára – kardiológa.

Echokardiografické vyšetrenie – ECHO

Echokardiografia je vyšetrenie srdca pomocou ultrazvuku. Poskytuje informácie o veľkosti a funkcii srdcových predsiení a komôr, o morfológii a funkcii srdcových chlopní, o stave svaloviny srdca, príp. aj veľkých ciev. Dopplerovská echokardiografia informuje o charaktere, rýchlosti a smere prúdenia krvi v srdci počas jednotlivých fáz srdcového cyklu.

Ø Pred vyšetrením nie je potrebná žiadna príprava.

Ø Pacient leží na chrbte. Lekár nanesie malú vrstvu gélu na sonografickú sondu a prechádza ňou po hrudníku v oblasti srdca. Na monitore sleduje obraz vášho srdca, príp. môže počúvať srdcové ozvy a prúdenie krvi.

Ø Toto vyšetrenie nemá žiadne riziká.

Ø Výsledok sa dozvieme ihneď po vyšetrení.

Menu